วันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2557

เห็นแต่ฝุ่นในตาคนอื่น ซุงในตาตัวเองมองไม่เห็น ตอนสุดท้าย ตอนที่ 2

ในตอนที่แล้ว ตอน “เห็นแต่ฝุ่นในตาคนอื่น ซุงในตาตัวเองมองไม่เห็น ตอนที่ 1” ได้พูดกันถึงการกล่าวหาหญิงค้าประเวณีว่า เป็นการทำผิด สมควรถูกลงโทษด้วยการขว้างก้อนหินใส่ให้ตาย โดยผมได้วิเคราะห์เจาะลึกไปว่า การพิจารณาจะลงโทษคนในสมัยโบราณ ยังไม่สามารถพิสูจน์กันได้อย่างแน่ชัดเหมือนในปัจจุบัน ที่เอาเรื่องการตรวจพิสูจน์ การพิจารณาพยานหลักฐานมาช่วยสนับสนุน เมื่อตรวจพบพยานหลักฐานทางชีววิทยา เช่น เส้นผม เส้นขน น้ำอสุจิ ฯลฯ จากตัวของชาย หรือของหญิงที่เป็นคู่กรณี ก็จะทำให้ทราบว่า ชายกับหญิงนั้นมีการร่วมประเวณีกันจริงหรือไม่ เมื่อชายกับหญิงที่ไม่ได้อยู่กินเป็นผัวเมียกันมาร่วมประเวณีกัน ก็น่าเชื่อว่า เกิดจากการค้าประเวณี แต่การจะพิสูจน์ให้แน่ชัดได้ขนาดนั้น ก็ต้องตรวจกันถึงดีเอ็นเอ ซึ่งเป็นวิทยาการสมัยใหม่ ที่มีใช้กันเมื่อไม่นานมานี้เอง ก็คงต้อง

เห็นแต่ฝุ่นในตาคนอื่น ซุงในตาตัวเองมองไม่เห็น ตอนที่ 1

          แต่โบร่ำโบราณมา ผู้ใหญ่ หรือผู้ที่มีวัยวุฒิสูงกว่า ชอบยกเอาสุภาษิตคำพังเพยที่ว่า "สันดอนขุดง่าย สันดานขุดยาก" มาพูดเพื่อให้ผู้รับฟังส่วนใหญ่ที่อ่อนวัยกว่า หรือคนที่อยู่แถว ๆ นั้น ที่สามารถได้ยินไปด้วย จะได้ฉุกคิด และแก้ไขพฤติกรรมที่มักเป็นไปในทางลบ เช่น ทำงานมีหัวไม่มีท้าย ทำงานหยาบไม่ละเอียด ชอบนินทาว่าร้ายคนอื่น ฯลฯ ให้แก้ไข หรือพยายามแก้ไขพฤติกรรมต่าง ๆ ที่ไม่ดีเหล่านั้น ในขณะที่มันยังไม่ฝังรากลึกจนกลายเป็นสันดานไป (พฤติกรรมไม่ดีที่ทำแรก ๆ อาจไม่รู้ว่าไม่ดี หรือคิดว่าไม่เป็นไร ต่อเมื่อทำจนเคยชินเหมือนเป็นเรื่องปรกตินั่นแหละ นิสัยมันกลายร่างเป็นสันดานไปแล้ว การจะปรับเปลี่ยน หรือละเลิกการกระทำตามสันดานจะทำได้ยากมาก) จากประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมา 47 ฤดูฝนของผม พอจะได้เห็นนิสัยของคนมามาก มีสิ่งที่น่าเป็นห่วงอยู่หลายอย่าง 

วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2557

ปรัชญาชีวิตจริงจากความผิดพลาดของประสบการณ์ชีวิตในอดีต บทวิเคราะห์ ตอนที่ 3(ตอนจบ)

          จากปรัชญาชีวิตจริงจากความผิดพลาดของประสบการณ์ชีวิตในอดีต บทวิเคราะห์ ตอนที่ 1 และ 2 ที่ผ่านมา ผมได้วิเคราะห์ไว้ว่า ความผิดพลาดของผมที่เกิดขึ้น น่าจะมีสาเหตุสืบเนื่องมาจากอะไรมากมายหลายประการ มาถึงบทวิเคราะห์ตอนที่ 3 นี้ เป็นตอนสุดท้ายซึ่งเป็นตอนจบของบทความเรื่อง ปรัชญาชีวิตจริงจากความผิดพลาดของประสบการณ์ชีวิตในอดีต ผมได้วิเคราะห์ และเสนอแนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาในการปกครองดูแลเด็ก หรือเยาวชน ไม่ให้เกิดความผิดพลาดมากมายเช่นอย่างเดียวกับผม มาติดตามชมบทวิเคราะห์ ตอนที่ 3 นี้กันได้เลยครับ
          จากบทวิเคราะห์ตอนที่ 2 ผมพูดมาถึงตอนที่ผมไปนำตัวเด็กผู้หญิงที่มั่วสุมกันกับเพื่อนตามลำพัง ปราศจากการรู้เห็นของผู้ใหญ่ เพื่อนำส่งกลับไปให้พ่อแม่ผู้ปกครองอบรมเลี้ยงดูเหมือนเดิม เด็กในกลุ่มทุกคนยินยอมกลับไปอยู่กับพ่อแม่ผู้ปกครองเหมือนเดิม มีเพียงเด็กผู้หญิงคนเดียว ไม่อยากกลับไปอยู่กับพ่อแม่อีก แม้จะให้เด็กหญิง

วันอังคารที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2557

ปรัชญาชีวิตจริงจากความผิดพลาดของประสบการณ์ชีวิตในอดีต บทวิเคราะห์ ตอนที่ 2


          จากปรัชญาชีวิตจริงจากความผิดพลาดของประสบการณ์ชีวิตในอดีต บทวิเคราะห์ ตอนที่ 1 ที่ผ่านมา ผมได้วิเคราะห์ไว้ว่า ความผิดพลาดของผมที่เกิดขึ้น น่าจะมีสาเหตุสืบเนื่องมาจากอะไร เช่น เกิดจากความคิดที่ผิดของตัวเองใช่หรือไม่ เกิดจากความไม่รู้ หรือความรู้เท่าไม่ถึงการณ์หรือไม่ หรือความไม่รู้จักพอ หรือมีความเลวเป็นสันดาน ฯลฯ มาถึงบทวิเคราะห์ตอนที่ 2 นี่ ผมก็ยังคงวิเคราะห์เรื่องสาเหตุว่ายังมีต่อไปอีกหรือไม่ แล้วผมจะสรุปให้เห็นกันอย่างชัดเจนว่า ความผิดพลาดทั้งหมดของผมน่าจะเกิดมาจากสาเหตุอะไรกันแน่ และมีข้อเสนอแนะอย่างไร ที่จะใช้ในการเลี้ยงดูเด็ก หรือเยาวชนที่อยู่ในปกครอง ไม่ให้เกิดความผิดพลาดมากมายอย่างเดียวกับผม มาติดตามชมบทวิเคราะห์ ตอนที่ 2 นี้กันได้เลยครับ
          ในบทวิเคราะห์ตอนที่ 1 ผมพูดมาถึงเรื่องการดำเนินคดีกับเด็ก หรือเยาวชน จะต้องดำเนินการแตกต่างกับการดำเนินคดีกับผู้ใหญ่ มีขั้นตอนต้องดำเนินการมากมาย ต้องแจ้งบุคคลผู้มีหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด มาร่วมฟังการสอบสวน ต้องถ่ายวิดีโอบันทึกการสอบสวนไว้เป็นหลักฐาน ต้องส่งตัวเด็ก หรือเยาวชนไปสถานพินิจภายใน 24 ชั่วโมง ฯลฯ โดยถ้าจับผู้ใหญ่ 

วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ปรัชญาชีวิตจริงจากความผิดพลาดของประสบการณ์ชีวิตในอดีต บทวิเคราะห์ ตอนที่ 1          จากปรัชญาชีวิตจริงจากความผิดพลาดของประสบการณ์ชีวิตในอดีต ตอนที่ 1 - 5 ที่ผ่านมา คุณคงพอจะเห็นแล้วว่า ผมซึ่งเป็นตัวละครเอกนั้น มีพฤติกรรมที่เป็นไปในทางที่โลดโผนโจนทะยานเหลือเกิน ซึ่งถ้ามันเป็นการโลดโผนโจนทะยานในสิ่งปรกติธรรมดามันก็ยังพอทำเนา แต่ความโลดโผนโจนทะยานของผมเนี่ยสิ มันไม่ใช่เป็นไปอย่างธรรมดาเลย การกระทำของผมหลายสิ่งหลายอย่าง มันเป็นความผิดถึงขนาดฝ่าฝืนกฎหมายที่มีโทษทางอาญาถึงจำคุกได้เลยทีเดียว เรามาลองดูกันซิว่า ทำไม? ผมซึ่งมีครอบครัวที่อบอุ่น มีการอบรมสั่งสอนอย่างใกล้ชิดทั้งจากพ่อแม่ ครูอาจารย์ และศาสนาจารย์ แล้วผมยังมีรพฤติกรรมผิด ๆ ริเป็นขโมยขโจร ลักทรัพย์ชาวบ้านเค้า 3 แห่ง เคยมีปืนเถื่อน

วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

น้ำยาปลูกผม บำรุงผม ของคลีนิคนครหลวงการแพทย์

ปรัชญาชีวิตจริงจากความผิดพลาดของประสบการณ์ชีวิตในอดีต ตอนที่ 5


         ปรัชญาชีวิตจริงจากความผิดพลาดของประสบการณ์ชีวิตในอดีต ตอนที่ 4 ที่จบไปแล้วนั้น ได้พูดถึงความผิดพลาดของผมที่เข้าไปคลุกคลีกับวงการพนันอย่างเต็มตัว การพนันที่เข้าไปคลุกคลีตั้งแต่ยังไม่เป็น จนสามารถเล่นจนชำนาญถึงขนาดหารายได้เสริมได้เลยก็คือ สนุ๊กเกอร์ แล้ววิถีชีวิตนักเผชิญโชคอย่างผม ก็ได้บุกเข้าไปในการเล่นไพ่ ไฮโลว์ การพนันมวยไทย การชนไก่ ขึ้นกับว่า ช่วงเวลานั้น ๆ แวดวงเพื่อนฝูง แล้วก็ความสนใจของผมอยากจะไปเล่นอะไร ก็จะมุ่งไปเล่นการพนันอย่างนั้นอย่างจริง ๆ จัง ๆ จนในที่สุดคุณคิดว่า การผาดโผนในวงการพนันของผมน่าจะเป็นอย่างไร จะรุ่งหรือจะร่วง ขอเชิญติดตามเรื่องราวความผิดพลาดในอดีตของผมในตอนที่ 5  ซึ่งเป็นตอนจบของเหตุการณ์ความผิดพลาดของประสบการณ์ชีวิตในอดีตตอนนี้ บทหน้าจะเป็นบทวิเคราะห์ถึงเรื่องราวความผิดพลาดของผม ว่ามีสาเหตุมาจากอะไร มีแนวทางในการป้องกัน หรือแก้ไขยังไง เอาหละครับ ติดตามเรื่องราวของตอนนี้กันได้แล้วครับ
          การชนไก่ในบ้านเรา มีอยู่ 2 แบบ การชนกันทั่วไปตามท้องถิ่นต่าง ๆ แทบทั่วประเทศ เรียก การชนไก่แข้ง กับการชนอีกแบบหนึ่งนิยมกันทางภาคใต้ เรียกการชนไก่ใต้ หรือไก่ตอ เขาเอาเขาเลียงผาเสี้ยมปลายแหลมเหมือนเข็มมาทำเป็นตอ หรือเดือยไก่ (ไก่จะมีตอ หรือเดือยเป็นอาวุธ เวลามันตีกัน มันจะเอาปลายแหลมของตอ หรือเดือยแทงไปที่ฝ่ายตรงข้ามให้บาดเจ็บ สำหรับไก่ใต้เพิ่มปริมาณความโหดขึ้นมากกว่าการชนไก่แข้ง เค้าเอา